Chính sách hoàn tiền

Hoàn tiền 100% sau 7 ngày nếu bạn không hài lòng

  • Team TGWW sẽ hoàn tiền 100% nếu bạn không hài lòng trong vòng 7 ngày (kể từ khi bạn được duyệt vào khoá học)

Hướng dẫn gửi yêu cầu hoàn tiền

Hãy gửi email đến newsletter@tgwwriters.com theo hướng dẫn như sau

  1. Tiêu đề [Viết tắt tên khoá học_REFUND] Họ tên + Số điện thoại
  2. Nội dung gồm:
  • “Mình muốn hoàn tiền [mã đơn hàng] đã thanh toán vào [ngày, giờ]
  • Tên chủ tài khoản của mình là: [tên chủ tài khoản]
  • Số tài khoản: [số tài khoản] Tên ngân hàng: [tên ngân hàng]“

Lưu ý:

  • Nếu bạn muốn hoàn tiền hãy đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn và đảm bảo đủ điều kiện để được hỗ trợ từ 24-48 tiếng (trong giờ làm việc). Trường hợp bạn thực hiện sai hướng dẫn team sẽ lưu lại và xử lý sau.